Stof zijt gij – Unique boek van Anique de Kruijf

Tentoonstelling geopend door emeritus-pastoor Niek van Ditmarsch

Aartsbissschop Joris Vercammen ontvangt zijn zojuist door Anique de Kruijf gesigneerde eerste exemplaar weer terug.

Op maandag 23 juni 2008 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst het eerste exemplaar van: ‘Stof zijt gij…’ Een deelinventarisatie van de reliekschat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal te Utrecht’, door kunsthistorica Anique de Kruijf, worden overhandigd aan de aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr Joris A.O.L. Vercammen. Anique hield een gloedvol betoog, vol passie en vuur. Het geheel werd ondersteund met foto’s via de beamer.

Verder werd tijdens deze middag de tentoonstelling ‘Open altaren’ geopend door emeritus-pastoor J.N. van Ditmarsch. Hij was op de dag af 45 jaar geleden tot priester gewijd door mgr. Andreas Rinkel in de kathedrale kerk van Ste. Gertrudis in Utrecht. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een selectie van de relieken van de kathedraal voor het publiek tentoongesteld wordt. Henk Bos en Jaap Hupperetz hebben zich hiervoor bijzonder ingezet. De kleine tentoonstelling is ingericht aan de linkerzijde van de kerk, net voor de – nog op de vloerstaande – luidklok uit de St. Jakobuskerk.

            

Ongeopende tentoonstelling                    Geopende tentoonstelling

Het geheel werd omlijst door de presentator van deze middag Sicco Claus.
Het orgel werd tweemaal bespeeld door Eveline M. Jansen.


De vele aanwezigen luisterden en keken vol aandacht.

Na afloop was er voor de aanwezigen de gelegenheid het boek in te zien en ook te kopen. Tevens was er een geanimeerd samenzijn in het centrum ‘indedriehoek’, gelegen naast de kathedrale kerk. Ook de schuilkerk van Ste. Gertrudis was open. Mensen namen de tijd om ook deze schuilkerk te bekijken.

Heiligen waren de idolen van de middeleeuwen. Ook toen al probeerde men zijn idolen te imiteren en was het hebben van een heilig overblijfsel, een zogenaamd reliek, begerenswaardig. Relieken speelden in die tijd daarnaast een belangrijke rol in de misvieringen. Na de middeleeuwen nam het belang van relieken snel af en vandaag de dag is men eerder sceptisch dan enthousiast.

Dat is onterecht. Dat relieken vandaag de dag een minder grote rol spelen in de liturgie dan vroeger betekent natuurlijk niet dat ze er niet meer zijn. Op veel plaatsen in Nederland bevinden zich nog verborgen reliekschatten, bijvoorbeeld in de oud-katholieke Ste. Gertrudiskathedraal in Utrecht: de omvang van ruim 1700 relieken verraste iedereen.

De schrijfster van het boek was ook verrast door de reacties op het nieuwsbericht omtrent deze boekpresentatie en de tentoonstelling. Een reactie was dat iemand niet geraakt wenste te worden door de passie van de schrijfster. Dát was nou juist wel het doel van de schrijfster. Ze kreeg het vanmiddag voor elkaar en het zal zeker ook lukken bij de meesten ná het lezen van haar boek.

De schat wordt momenteel verderdiepgaand onderzocht door Anique de Kruijf.
De eerste resultaten van het onderzoek verschijnen in de publicatie ‘Stof zijt gij…’ – Een deelinventarisatie van de reliekschat van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal te Utrecht.

De publicatie waar de schrijfster nu verder aan werkt is haar proefschrift. We volgen het met spanning.