Twee concerten

De culturele commissie heeft een nieuwe Coördinator:
Salome van den Besselaar.
Met genoegen kondigt ze hierbij twee concerten aan.

Orgelconcert Piet van der Steen – 22 november 16 uur 

Dit belangwekkende concert op het Blankorgel (1968) geeft  
in zijn honderdvijftigste geboortejaar ruimte aan het  
orgelwerk van de Franse componist Louis Vierne 

(1870-1937). Afgewisseld met een Hollands intermezzo.  

 

En

 

Een Kerstconcert van het Pulse ensemble – 20 december 16 uur  

 

Pulse zingt deze middag een aantal rond ca 1500 geschreven liturgische 
gezangen uit een mis voor de (4e zondag) van de advent.  
Liederen waarin de aankondiging van de geboorte van Jezus en de  
verwachting van de wederkomst des Heren met elkaar verweven zijn. 

 

Voor beide concerten geldt:
Reserveren vereist. Mail naar: gertrudis.cultuur@okkn.nl  
onder vermelding van naam, aantal gasten binnen  
hetzelfde huishouden en telefoonnummer.