We beginnen weer voorzichtig

met vieringen met bezoekers, zie onderstaande brief van het kerkbestuur

Afgelopen week heeft u wellicht het bericht voorbij zien komen dat het CIO (het overlegorgaan tussen kerken en de overheid) het advies voor de kerken versoepeld heeft: vieringen met maximaal 30 personen mogen weer plaatsvinden. Het crisisteam van de OKKN ziet spanning tussen dit advies en de onverminderde druk op de zorg en aanhoudende beperkende maatregelen in grote delen van ons maatschappelijk leven. Zij zien echter ook de andere noden van onze parochianen en gasten en hebben daarom besloten het CIO advies te volgen. Vanaf komende zondag, 2 mei, mogen er in onze kerken weer vieringen plaatsvinden voor maximaal 30 personen. 

Daarbij gelden dezelfde richtlijnen als voor de tweede lockdown:

  • U meldt zich aan voor de viering
  • U komt alleen naar de kerk als u geen klachten heeft
  • De 1,5 meter afstand wordt steeds in acht genomen
  • U draagt binnen een mondkapje. Op de zitplaats mag het mondkapje af
  • Helaas is het nog niet toegestaan om mee te zingen. 

Aanmelden voor de vieringen

U kunt zich aanmelden voor een viering door voor donderdagavond een mail te sturen naar vieringenokpu@gmail.com Vermeldt u daarin:

  • Uw volledige naam
  • Als er meerdere personen uit uw huishouden aanwezig zijn, ook hun volledige namen
  • Uw telefoonnummer

Deze gegevens moeten wij vragen voor het geval er bron- en contactonderzoek moet plaatsvinden. De lijsten worden na 4 weken vernietigd. 

Omdat het nu behoorlijk kort-dag is voor de viering van komende zondag, is het mogelijk om u tot en met vrijdag 30 april 18.00 uur aan te melden voor de viering. 

Kinderkerk
De komende weken zal er nog geen kinderkerk zijn. Wel is er voor ouders de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdens de preek met de kinderen naar de kinderkerkruimte te gaan.

Livestreams – diocesane vieringen
De livestreams vanuit de kathedraal zullen gewoon doorgaan. De komende weken zijn dit nog diocesane vieringen, omdat niet alle parochies meteen open zullen gaan. Dit betekent onder andere dat er nog geen parochieafkondigingen zullen zijn. Ook zullen een aantal plaatselijke gebruiken nog even achterwege blijven. 

Livestreams – in beeld
Er zijn een aantal plaatsen in de kerk waarbij het mogelijk is dat u (van achteren) in beeld komt tijdens de livestream. Dit is met name het geval voor de mensen die op de voorste rijen zitten. 

Bij de processie aan het begin en einde van de viering is een groot deel van de zitplaatsen in beeld. De camera is op dat moment wel volledig uitgezoomd.

Er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar voor mensen die echt niet in beeld willen komen. De beeld- en geluidregiseurs zullen ervoor zorgen dat de personen op deze zitplaatsen ook niet in beeld komen op andere momenten, zoals bijvoorbeeld tijdens de communie. Wilt u graag op één van deze plaatsen zitten? Geeft u dit dan aan bij uw aanmelding.  

We zien ernaar uit om weer samen te kunnen vieren, ook al is het nu nog met beperkingen.

Met vriendelijke groet,

namens het kerkbestuur

Rianne van de Beek

Secretaris van de Oud-Katholieke Parochie van Utrecht