Afscheid Pastoor Joke Kolkman

Zondag 13 juni was de viering waarin we afscheid namen van pastoor Joke Kolkman.
Tijdens haar inspirerende preek kwamen we te weten wat haar favoriete lied is:

Houden van mensen is rijk zijn in nood
elkander geven het dagelijks brood

Na het Looft en Dank werd ze toegesproken door kerkmeester Christa Bijkerk, die memoreerde dat het voor pastoor Joke geen makkelijk jaar geweest is.
Nog maar net en vol goede moed begonnen in Utrecht, werd pastoor Wallet verkozen tot aartsbisschop.
En deservitor Paul Brommet was nog maar net naast haar benoemd, of de coronacrisis brak uit, met alle gevolgen van dien.
Zo had ze het zich niet voorgesteld toen ze begon!
Toch heeft Pastoor Kolkman er het beste van weten te maken, met de beschikbare middelen.
De parochie is Joke dank verschuldigd voor haar inzet.
Bloemen onderstreepten dat, en een bon die goed is voor de driedelige complete Barnard uitgave die begin volgend jaar zal verschijnen.
Moge de zegen van God haar en haar gezin haar tot sterkte zijn bij haar werk in parochie Egmond!