Het Stilte Uurtje gaat weer van start

Na een zomerstop gaat aanstaande woensdag 8 september het Stilte Uurtje weer van start.

Vorm en inhoud zijn ongewijzigd.

Samengevat:

Elke woensdag staan de deuren van de kathedrale kerk vanaf 17.45 uur open naar de stilte.
Om 18.00 uur, na het luiden van de klok, is er een korte schriftlezing, gevolgd door een kort gebed.
Dan is er stilte, die rond 18.45 uur wordt afgesloten met een lied van TaizĂ©.
Allen welkom!