Corona maatregelen vanaf 5 november

Op 2 november kondigde de overheid extra maatregelen aan om de snelle verspreiding van het covid-19 virus af te remmen. Deze aangescherpte maatregelen hebben ook gevolgen voor onze zondagse vieringen.

Allereerst gelden opnieuw de basisregels. We willen ons hieraan houden vanuit onze verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving, niet in de laatste plaats uit solidariteit met de gezondheidszorg. De basisregels zijn: houd 1,5 meter afstand, draag bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje, blijf thuis bij klachten en laat je zo snel mogelijk testen, was je handen, schud geen handen en zorg voor voldoende frisse lucht.

Aanmelden
Met het oog op bovenstaande is het helaas weer nodig om u aan te melden voor de vieringen. Door de dringende aanbeveling om 1,5 meter afstand te houden, kunnen niet alle zitplaatsen gebruikt worden en we willen de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk verdelen.


U kunt u aanmelden voor de viering van de komende zondag door vóór vrijdag 20.00 uur een mail te sturen naar vieringenokpu@gmail.com. Vermeldt u daarbij met hoeveel mensen u wilt komen.

Mondkapje
Binnen wordt u verzocht om de 1,5 meter afstand in acht te nemen. En bij aankomst en vertrek (dus als u in beweging bent) een mondkapje te dragen.

Koffie
In verband met het toenemend aantal besmettingen is per 21 november het koffie drinken na de vieringen weer gestopt.

Ten slotte
Het kerkbestuur realiseert zich hoe vervelend deze aanscherping van maatregelen voor iedereen is. Toch willen we ook als kerk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de gezondheidszorg in deze tijd van crisis voor iedereen toegankelijk te houden.