Een digitale viering bijwonen. Hoe ging dat ook alweer?

De komende weken, in ieder geval tot en met zondag 9 januari, zullen alle vieringen alleen gestreamd worden, zonder kerkgangers.
In een apart bericht een overzicht.
Nu dus weer veel meer mensen hiervan gebruik maken even een opfrisser hoe dat het beste aan te pakken.
Dingen veranderen snel, kijkt u regelmatig op deze site of andere nieuwsbronnen voor nieuws en ontwikkelingen.

Op de website van de landelijke kerk vindt u rechts boven in het scherm een grote geel/oranje knop, met Online vieren erop.
Dat is uw startpunt, als u daarop klikt bent u er al bijna.

U kunt daar om te beginnen kiezen of u de gestreamde viering vanuit Haarlem of Utrecht wilt bijwonen. Als u klikt op de kathedraal van uw keuze, komt u al in het YouTube gedeelte.
Daar kunt ook altijd eerder gestreamde vieringen terugkijken, ze worden lang bewaard.

Op diezelfde pagina kunt u ook de liturgiewijzer aanklikken.
Als u de luxe van een tweede scherm hebt kunt u dat gebruiken, anders misschien printen als u daar gelegenheid voor hebt.

Kijkt u ook nog eens naar de tips voor onlinevieringen. Daar staan een aantal handige tips die u thuis kunnen helpen bij de online vieringen.
Nog een aanrader voor de komende dagen: de kerstgroet van de bisschoppen!

Tot slot:

Gebed bij de geestelijke communie

Met de gebeden hieronder, of met eigen woorden, kan je je verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk.
In gemeenschap met velen bidden we daarom met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde en kracht.

O Zoon van God,
door uw menswording hebt Gij U verenigd met ons bestaan.
In de gaven van brood en wijn deelt Gij uw leven met ons.
Nu ik deze gaven niet daadwerkelijk kan ontvangen,
bid ik U: kom in mijn hart,
verlicht mijn geest en sterk mijn liefde,
en geef dat ik nooit gescheiden ben van U,
die met God de Vader en de heilige Geest
leeft en leven geeft in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

O heilige Geest,
In de gaven van brood en wijn
geeft Gij ons deel aan het leven van Christus,
en voert Gij ons mee in zijn opgang tot de Vader.
Nu ik deze gaven niet lichamelijk kan ontvangen,
bid ik U: verhef mijn hart tot Hem
in wie mijn leven met Christus verborgen is
en schenk mij de gerechtigheid, vrede en vreugde
van uw Koninkrijk.
Amen.