Actie Kerkbalans 2022

Na een jaar waarin we elkaar niet, wel en toch weer niet mochten ontmoeten is dan uiteindelijk 2022 aangebroken. Net als elk jaar vragen wij ook nu weer uw aandacht voor de actie Kerkbalans. Het eind van deze maand zal de bekende envelop in de brievenbus vallen om jullie bijdrage te vragen om onze kerk levend te houden.

De pandemie heeft ons meer dan ooit doen beseffen hoe belangrijk het is om met elkaar gemeenschap te vormen onder leiding van een pastoraal team dat ondanks de afstand op zoek blijft naar nabijheid.
En hoe fijn is het wanneer we weer echt samen kunnen komen in een kerk die er uitnodigend bijstaat, de liederen mee te kunnen zingen onder leiding van en professioneel bespeeld orgel en samen te kunnen bijpraten onder het genot van een kop koffie of thee in de Driehoek.

Om dit alles ook in de toekomst mogelijk te blijven maken vragen wij om uw steun door middel van de actie Kerkbalans.
Met uw bijdrage kunnen wij blijven werken aan een actieve en betrokken kerk. Alvast ons rekeningnummer: NL82 RABO 0384 2778 53, Oud-Katholieke Parochie van Utrecht.

Ons RSIN nummer (voor later, wanneer u uw gift bij uw aangifte inkomstenbelasting als aftrekpost opvoert) is 824149038, Parochie van de HH. Maria, Jakobus en Gertrudis.