Er wordt een dringend beroep op ons gedaan

Hieronder twee brieven van het kerkbestuur.
Allebei hebben te maken met de oorlog in Oekraïne.

Het kerkbestuur vraagt u beide brieven te lezen, wellicht twee keer.
En het er met uw huisgenoten over te hebben.
Om daarna, wellicht, hopelijk, te besluiten of u iets kunt doen.
In de brieven staan voldoende aanwijzingen hoe dan verder.

Mocht u naar aanleiding van een of beide brieven nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de in de brieven genoemde Kerkbestuursleden.

Beste Parochianen van de Ste-Gertrudis,
Het is oorlog in Oekraïne en mensen vluchten massaal het land uit op zoek naar een veilige haven. Ook naar Nederland. De eerste tweeduizend vluchtelingen zijn inmiddels gearriveerd. En tienduizenden worden nog verwacht.
De burgerlijke gemeentes hebben de opdracht van de regering gekregen om per regio minimaal 2000 opvangplaatsen in gereedheid te brengen. Voor alle duidelijkheid: het betreft hier Europeanen, die niet via het COA (Centrale Opvang Asielzoekers) een plek moeten krijgen. Zij mogen hier visumvrij verblijven. Maar opvangplaatsen zijn schaars en zijn niet zomaar gevonden. We kennen allemaal de relatieve woningnood van dit moment.
MAAR, er komen wel gevluchte Oekraïners aan, ook naar Utrecht!!
De Diaconie van de Utrechtse PKN heeft het initiatief genomen om te kijken of kerkleden in staat zijn een eerste opvang voor een beperkte tijd te bieden, zodat de stad wat langer in staat is een opvang voor deze grote groep te realiseren.
Het kerkbestuur van de Ste-Gertrudis sluit zich aan bij dit initiatief en roept, samen met de PKN en andere diaconieën, iedereen op die de mogelijkheid heeft tot opvang gedurende een beperkte periode om zich aan te melden.
Heeft u één/twee/drie kamers met slaapplaatsen over en beschikt u over een gul hart, meld u zich dan aan!
Voor alle duidelijkheid: de termijn waarvoor deze opvang gaat duren is niet bekend!
De site van de protestantse diaconie rept over ca 2 weken, in de praktijk is dat volstrekt onduidelijk! Denkt u hieraan alvorens u aan te melden.
Kijkt u eens op de site www.diaconie-utrecht-vluchtelingen.nl
Hier vindt u tips voor opvang en antwoord op veel gestelde vragen.
Via de link onderaan site van de diaconie kunt u zich opgeven als gastgever.
Velen van u wonen buiten de stad Utrecht, dat is geen enkel bezwaar om u toch aan te melden. De stad Utrecht is verantwoordelijk voor de opvang in de hele provincie.
We zoeken naar mogelijkheden om de vluchtelingen op een neutrale plek een dagbesteding te bieden, zodat zij niet 24/7 bij u in huis zijn, maar dat zij elkaar elders kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
We hopen dat er ook Oekraïense juffen meevluchten, zodat het onderwijs snel weer opgestart kan worden, in hun eigen taal maar op vreemde bodem. De gemeente Utrecht zal naar wij verwachten een coördinerende rol hebben en in nauw contact staan met de diaconie van de PKN gemeente Utrecht.

Met vriendelijke groet, doch dringend aanbevolen,

Het kerkbestuur van de Ste-Gertrudis.

En de tweede brief

Beste parochianen van de Ste.-Gertrudis

Naast gastgezinnen voor de Oekraïense vluchtelingen wordt ons ook, namens de diaconie van de PKN gemeente Utrecht, gevraagd of we als parochie dagopvang aan de vluchtelingen kunnen bieden. Zodat zij niet 24/7 bij de gastgezinnen thuis hoeven te zijn en zij elkaar elders kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
Het antwoord van het kerkbestuur is een volmondig “Ja.”
We stellen de parochieruimtes van maandag tot en met vrijdag van 10-16 uur ter beschikking. Het plan is om samen met de vluchtelingen koffie en thee te serveren en een lunch. We kunnen samen de boodschappen doen, dan kunnen ze alvast kennismaken met Nederlands winkels.
Maar er moeten natuurlijk wel vrijwilligers zijn om het één en ander in goede banen te leiden.
Van harte nodigen wij u uit om aan deze vorm van hulpverlening deel te nemen.
We denken dat 2 vrijwilligers voldoende is per dagdeel. We denken dat de groep in eerste instantie beperkt moet blijven tot ca 10 mensen. mochten er meer opvangplaatsen nodig zijn dan kunnen we dat alsnog opschalen.
Meld u zich aan voor dit bijzondere werk, afhankelijk van uw eigen wensen roosteren we u dan in voor een dienst van 3 uur (halve dag) of 6 uur (hele dag).
We denken dat we mogelijk heel snel starten, vanaf maandag 14 maart zou dat al mogelijk kunnen zijn.

Uw aanmelding ziet het Kerkbestuur graag tegemoet.

Belt u Christa Bijkerk, 06-23144428 of mail naar christabijkerk@planet.nl

Met vriendelijke groet, het Kerkbestuur.

Beide brieven zijn ook hier en hier te downloaden.