Processie op Palmzondag

Palmzondag markeert het begin van de Goede Week, ook wel de Heilige Week genoemd.
In deze belangrijkste week van het kerkelijk jaar volgen we Jezus op de voet. Op liturgische wijze gedenken we zijn laatste dagen onder ons, vanaf zijn bejubelde intocht in Jeruzalem tot zijn uittocht (‘exodus’); een zegetocht onder de gedaante van een aftocht. Palmzondag is genoemd naar de palmtakken waarmee Jezus bij zijn intocht in de Stad van Vrede werd begroet. 

Waar dat mogelijk is, trekken katholieke gelovigen op deze zondag traditiegetrouw met een gezegende palmtak (boven de Alpen vaak een groen blijvende buxustak) in processie naar de kerk.
De kerk verbeeldt de Godsstad, waarvan deuren wijd open staan om de Koning van de Vrede te verwelkomen: ‘Heft, poorten, uw hoofden hoog, verheft u, aloude deuren, laat ingaan de Vorst der ere.’ (Psalm 24). 

Als de verbouwing van Pandhof ‘Sinte Marie’ op tijd gereed is, gaan we de liturgie van Palmzondag op 10 april dáár beginnen, met de lezing van het evangelie en de wijding en uitreiking van de palmtakken.
Als de verbouwing nog niet gereed is wijken we uit naar de tuin van de Mariahoek, voor het gebouw van de ORKA. Nadat de gewijde palmtakjes zijn uitgereikt, trekken we, met de kinderen voorop, in processie zingend naar de kerk, waar de liturgie van Palmzondag zal worden voortgezet. 

Pandhof