Een nieuwe kerkmeester

Altijd fijn als iemand met enthousiasme kerkmeester wil worden!
Vandaag, zondag Jubilate, las pastoor Schoon de aanstellingsacte van Tommy van Berkel voor.
Hij gaat in het kerkbestuur secretariaatswerk doen, en zal zich daarnaast vooral gaan toeleggen op de onderlinge contacten, en het verbreden en verdiepen van de onderlinge verbinding.
We gaan nog van hem horen!
Een warm applaus om hem welkom te heten was zijn deel.
We wensen hem sterkte bij zijn werk, en Gods zegen!