Kerk en nationalisme

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hangt er een vlag in de Jakobuskapel.
Die vlag hangt er niet omdat onze parochie ineens nationalistisch is geworden.
Hoe verwoestend het is als de kerk één bepaalde natie als heilig vereert kunnen we dagelijks zien aan de beelden van de oorlog in Oekraïne.
Te zien dat een patriarch zijn zegen geeft aan een oorlog en een politiek leider het religieuze narratief verleent om met zijn leger een land binnen te trekken, steden te bombarderen en burgers te doden, is stuitend en weerzinwekkend, en met name voor christenen.
Er stond laatst een goed stuk in een landelijk dagblad dat we het woord heilig niet op Bijbelse gronden zomaar kunnen koppelen aan een staat, een natie. Het kenmerk heilig verwijst altijd naar de Heilige.
En de heiligheid van zijn Tegenwoordigheid is verbonden aan die plaats waar zusters en broeders eendrachtig samenleven.
In een huis waar tweedracht wordt gesticht, de oorlog gepredikt en de eigen natie wordt verheerlijkt wil God niet wonen. De vlag wil dan ook alleen maar zeggen dat ieder die de oorlog is ontvlucht, of daar verdriet, angst of zorgen over heeft welkom is om in dit huis God te ontmoeten.
Ze wil zeggen dat er kan worden gebeden en een kaars aangestoken in het huis waarin het kruis staat opgesteld, waaraan de Heer zijn leven heeft gegeven, en vanwaar Hij bad om vergeving, ook voor wie hem dit had aangedaan. Wij hoorden daarvan in de Goede Week toen de passie werd gelezen: het verhaal van het lijden en sterven van onze Heer, Jezus Christus,  
We weten: Christus sterft iedere dag met elk kind dat de dood vindt als hij met zijn moeder wacht op een trein naar het westen, of als hij speelt op straat.
Maar we weten ook van de Opstanding van de Levende die ons is verkondigd met Pasen. We weten en hopen dat het geweld ooit zal stoppen en mensen leren in vrede samen te leven. De hoop hierop is het vuur van Pasen dat eenmaal aangestoken in onze harten zal blijven branden.
Onze kerk is wekelijks geopend voor stilte en/of gebed op woensdagavond (17.45-18.45 uur) en zaterdagmiddag (13.00-16.00 uur).

Co pastoor Henk