Een feestelijke zondag

Een vanwege corona bijna twee jaar uitgestelde doop.
Maar vandaag was het dan eindelijk zo ver.
Zie de ouders, zie de doopborgen, blije en dankbare mensen.
En deze toch al feestelijke viering viel samen met de parochiemiddag in de pastorietuin.
Een van de dingen die Tommy van Berkel zich voornam te organiseren bij zijn aantreden als kerkmeester.
Maar een parochiemiddag is pas een geslaagde middag als het een beetje mooi weer is.
Dat was het!
En vooral is een parochiemiddag geslaagd als er lekker, voldoende en afwisselend eten en drinken is.
Nu, daar mankeerde het niet aan, dankzij vele handen in evenveel keukens thuis.
Oh, en een springkussen voor de kinderen natuurlijk!

Dankbaar kijken we terug op een mooie dag!