Een priesterwijding

Op zaterdag 17 september zal onze parochiaan Loes Berkhout door aartsbisschop Bernd tot priester worden gewijd.
De viering in de Ste Gertrudiskathedraal begint om 14.30 uur.
Loes is werkzaam als geestelijk verzorger in het UMC Utrecht en heeft hiervoor van de bisschop een zending ontvangen.
De wijding tot priester zal haar werk in het ziekenhuis ondersteunen.
Ook is Loes sinds 17 november 2019 diaken van ons bisdom en verricht in de eucharistievieringen als zodanig regelmatig de voorbeden en de evangelielezing en assisteert aan het altaar.
Na haar wijding zal Loes ook als priester voorgaan in eucharistievieringen.
De liturgiewijzer voor de viering vindt u hier.

We wensen Loes een feestelijk viering, en Gods zegen over haar werk als priester!