De gaande…

Zondag 11 september was een bijzondere viering in de kathedraal.
Pastoors kwamen behalve met veel inspiratie, ook coronapositief terug van het congres in Bonn….
Er was zo snel geen vervanger meer te vinden, en zo vierden we een viering van Schrift en Gebed.
En wat een fijne viering was het!
De kinderen voor de twee lering groepen werden voorgesteld, en we namen afscheid van kerkmeester Mark Ruys, en we verwelkomden Maartje Smit als de nieuwe kerkmeester financiën.
Fijn dat je het gaat doen Maartje, en heel veel sterkte erbij!
Tot slot was er nog een gesprekje met twee jongeren, Welmoed en Philippa, die vorige week ook op het congres in Bonn waren, en vertelden over het aparte jongerenprogramma.