Energiearmoede

Tijdens de afgelopen gemeentevergadering is het al geopperd: Kunnen we als parochie iets doen voor mensen die moeite hebben rond te komen vanwege de alsmaar stijgende kosten van energie en levensonderhoud?
Het kerkbestuur wil daar graag gehoor aan geven door middel van het volgende diaconale project:

Tijdens de 4 zondagen van de advent zal er een extra collecte gehouden worden voor dit doel.
U kunt hiervoor de QR-code gebruiken, die hieronder staat en die ook steeds op de liturgiewijzer staat.
U kunt ook uw gift overmaken op de bankrekening o.v.v. “diaconaal project advent”.
IBAN nummer vindt u onderaan deze pagina, op de blauwe strook.

Uit de gemeentevergadering kwam ook het idee naar voren om de 190 euro energiekorting vanuit de overheid te storten, wanneer u dit kunt missen. Om zo solidair te zijn met hen die zwaar getroffen worden door de hoge energierekening.

Zo hopen wij in de komende periode van voorbereiding op het Kerstfeest ons steentje bij te dragen.
Wij bevelen dit diaconale project dan ook van harte aan!

Heeft u het financieel moeilijk neemt u dan contact op met pastoor Henk Schoon, henk.schoon@okkn.nl