Denken in de Driehoek

De openingsavond op woensdag 1 maart heeft als insteek ‘Verbeelding van de natuur’.
Om naar een duurzame samenleving te bewegen, moeten we onze relatie met de natuur heroverwegen.
Hoe ziet de wereld eruit als we niet-menselijke wezens als gelijken zien en kunnen we iets van hen leren?
Via zintuiglijke ervaringen kunnen we onze verbeelding prikkelen en deze vragen onderzoeken.
Iris Veerbeek en Femke Keeren doen dit door middel van wild pedagogies. Met de natuur als mededocent nodigen ze ons uit tot nieuwe perspectieven.

Theoloog Iris Veerbeek kijkt in de context van onderwijs naar het verband tussen religie en duurzaamheid. Ze werkt daarnaast aan een onderzoek aan de faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Onderwijspedagoog Femke Keeren schreef een masterscriptie over het belang van verwondering en is werkzaam op de Universiteit voor Humanistiek. Ze ontwikkelt onderwijsprogramma’s op het raakvlak van natuurbeleving en zingeving waarin de verbeelding centraal staat. Daarnaast begeleidt ze als MyQuest-coach jongerentrektochten in de natuur.


Alvast voor uw agenda de volgende drie woensdagavonden:

26 april – De verbeelding van de ander
Oud-katholiek bisschop Dick Schoon neemt het voortouw in de avond over macht en minderheid, spot en verbeelding.

17 mei – De verbeelding van het verleden
Moluks dominee Verry Patty bespreekt aspecten van postkoloniale theologie, geschiedschrijving en identiteit.

21 juni – De kunst van het verbeelden
Kunstenaar en ‘zalige zot’ Bob Venus is een verbinding-zoeker pur sang. Hij blikt terug op deze lezingenserie vanuit het menselijke verlangen om waarde toe te voegen aan het leven.Denken in de Driehoek organiseert interactieve publiekslezingen namens de culturele commissie van de Gertrudiskathedraal.
Elke avond staat op zichzelf en kan los van de andere bezocht worden. Na de spreekbeurt is er volop ruimte voor vragen en discussie. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig.


De avonden vinden plaats in het Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, op loopafstand van Utrecht Centraal.

Het programma is van 20:00 tot 21:30 uur. Zaal open inclusief koffie en thee vanaf 19.30 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot napraten.
Voor informatie kunt u mailen naar gertrudis.cultuur@okkn.nl

Allen welkom