Lectio Divina

Al ruim tien jaar is er in onze parochie een Lectio Divina groep.
Eens in de maand komt deze groep bij elkaar voor lezen en stilte, geloofsgesprek en gebed.
Lectio Divina is een eeuwenoude manier van lezen in de bijbel: een (korte) bijbeltekst wordt een aantal keer gelezen en in een aantal vaste stappen als het ware herkauwd door de deelnemers.

Tussen de lezingen door is er tijd voor stilte, reflectie en gesprek.
Een centrale vraag is steeds ‘wat zegt God vandaag  tegen mij en ons door deze tekst?’. Één van de deelnemers bereidt de bijeenkomst voor en begeleidt het gesprek. 

Tot onze vreugde blijkt de interesse in en behoefte aan lectio divina in de parochie groot te zijn. De laatste maanden zijn er een paar deelnemers bij de groep gekomen en we vragen ons af of er misschien nog meer geïnteresseerden zijn in de parochie. We horen dan graag van u/je!
De huidige groep komt eens in de maand bij elkaar op woensdagochtend.
Bij voldoende belangstelling zou mogelijk een tweede groep gestart kunnen worden op een ander(e) dag/tijdstip.

Als je interesse hebt om eens mee te doen of als je vragen hebt kun je contact opnemen met Elly Jonkers,
(06-10474819; es_jonkers@hotmail.com).

Hieronder de ervaringen van twee deelnemers 

“ Sinds kort doe ik mee met de Lectio Divina. Op andere plaatsen deed ik dit al vaker en nu leek het mij een mooie manier om nader kennis te maken met andere parochieleden. 
Ik vind het nog fijner dan ik verwachtte. Het is boeiend om echt diep in de te lezen tekst te duiken en heel persoonlijk te luisteren naar wat deze tekst mij te zeggen heeft. Wanneer we als groep met elkaar delen wat de tekst ons zegt, ervaar ik dat als een verrijking. Anderen zien weer andere aspecten van de tekst, samen brengen we onze vragen en soms onze levenservaring in. 
Dit is voor mij een rijke vorm van gemeente-zijn waarin we ons geloof delen en er in groeien”.


“Vanaf het begin, ruim tien jaar geleden, doe ik mee in de Lectio Divina groep in de parochie. Het bijzondere van deze bijeenkomsten vind ik dat het iedere keer weer verrassend is. Soms is er een nieuw geloofsinzicht, bij een ander of mezelf. Soms roept een verhaal onverwachte emoties op of blijkt een ander net zo te twijfelen als ikzelf. De vaste structuur maakt dat we als groep meteen de diepte ingaan en dat er snel een persoonlijk en inhoudelijk geloofsgesprek ontstaat. Het onderlinge vertrouwen in de groep ervaar ik als heel bijzonder en waardevol, én essentieel voor deze vorm van samen lezen en bidden”.