In de geest van Pasen

Liturgie is gevierde Schrift.
De opvattingen hoe dat te doen variëren op bepaalde punten. Zo kan worden gedacht dat bepaalde gebeurtenissen alleen bij bepaalde feesten horen: Geboorte van de Heer hoort bij Kerst. Opstanding van de Heer uit de doden hoort bij Pasen. En de uitstorting van de H. Geest hoort bij Pinksteren. Dat lijkt klip en klaar.
Maar de bijbelverhalen laten zich niet overal en altijd volgens dit schema ordenen. Dat kan variëren van evangelie tot evangelie.
Zo is in het evangelie van Johannes geen sprake van de uitstorting van de heilige Geest op de vijftigste dag, de dag van Pinksteren (Handelingen der Apostelen 2).
Wel is er sprake van dat Jezus aan het kruis ‘de geest geeft.’ (Johannes 19,30). Behalve dat hiermee gezegd is dat hij sterft, kun je ook hieruit opmaken dat Jezus op dat moment de geest geeft die op hem vanuit de hemel was neergedaald en die sindsdien in hem had gewerkt.
Het sterven gaat in de bijbel gepaard met een gave van heilige geestesadem.
Als je hierop gaat letten, ontdek je dat wat er met Pinksteren gebeurt, ook voorkomt op andere momenten door het jaar heen.
Ineens zie je bijvoorbeeld dat Jezus in de Paastijd al bezig is ons geestesadem in te blazen, een geest van liefde.
Dat kun je zien in het lied Van de ware vrijheid (Oud-Katholiek Gezangboek 676) van Willem Barnard. 


Het kan uitstekend gezongen worden op het hoogfeest van Pinksteren.
De tweede strofe echter verwijst heel duidelijk naar een andere tijd: de verschijning van Jezus na zijn opstanding aan de leerlingen (Johannes 20,22).
Het ‘Pinkstert’ dus ook al flink in de Paastijd!
En de geestesadem van Jezus die hij geeft vanaf het kruishout blijft hij geven ook na zijn opstanding. Het is een wonderlijke verzameling boeken, de bijbel. Het is altijd meer en rijker dan we kunnen vatten in schema’s van vieringen, of in theologische gedachten.

Alvast gezegende Paasdagen toegewenst, met heilige Geestesadem!

Pastoor Henk
Heer, voor uw adem bevreesd
knielen en bidden wij,
maak ons tot geest van uw Geest,
ja, maak ons waarlijk vrij,
ja, maak ons waarlijk vrij.


Blaas nu op vlees en bloed,
wentel de vrees opzij,
waai ons uw woord tegemoet,
dat maakt ons waarlijk vrij,
dat maakt ons waarlijk vrij. 


Adem uw liefde ons in,
Heer, dan herleven wij,
kinderen van uw gezin,
zingend en waarlijk vrij,
zingend en waarlijk vrij.