Denken in de Driehoek

Deze lezing op woensdag 17 mei is onderdeel van de boeiende lezingserie ‘Verbeelding aan de macht’ van Denken in de Driehoek. Hoe kijken we naar ons verleden? Wie mag dit verhaal vertellen en wat zegt het over onze identiteit? In de derde lezing in deze voorjaarsserie vertelt Verry Patty over 70 jaar Molukse geschiedschrijving, religie en identiteit.
Op deze avond gaat Verry Patty in op 70 jaar Molukse geschiedschrijving, religie en identiteit.  

Verry Patty is theoloog en dominee bij de Molukse kerk ‘Gunung Batu’ in Amsterdam.
Als tweede generatie Molukker en christen denkt hij na over postkoloniale theologie. Na zijn theologiestudie is hij verbonden als predikant aan de Geredja Indjil Maluku (de Molukse Evangelische Kerk).
Tevens was hij tot 2018 verbonden als geestelijk verzorger bij justitiële inrichtingen. Zijn dissertatie aan de Vrije Universiteit gaat over Molukse theologie in Nederland. 

 
Alvast voor uw agenda de daaropvolgende en tevens laatste woensdagavond:
21 juni: De kunst van het verbeelden – Bob Venus

Informatie in het kort:
Wie: Denken in de Driehoek, werkgroep van de Gertrudiskathedraal in Utrecht
Waar: Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht (naast de Gertrudiskathedraal)

Wanneer: Woensdag 17 mei 2023
Tijd: 20.00 – 21.30 (zaal open 19.30)
Wat: Denken in de Driehoek Publiekslezingen
Voorjaarsserie 2023: Verbeelding aan de macht, deel 3
Thema: De verbeelding van het verleden
Spreker: Verry Patty
Email: gertrudis.cultuur@okkn.nl

Dominee Verry Patty
Foto © Frank de Roo (AD)