Kerkbestuur

De zorg voor het  kerkelijke leven in de parochie en de daarmee samenhangende behartiging van de godsdienstige belangen.


Het geven van raad aan de pastoor en assisterend-pastor bij hun taak ten aanzien van de leden van de parochie, het beheer van het parochieel vermogen en het verlenen van raad en bijstand aan behoeftige leden van de parochie is opgedragen aan het kerkbestuur.

Wij kunnen nog altijd ondersteuning gebruiken voor ons kerkbestuur! Als algemeen lid kunt u onze pastores ondersteunen op o.a. diaconaat, erfgoed aangelegenheden en vrijwilligerszaken. Voor informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

Voorzitter
Pastoor Louis Runhaar
Mail: louis.runhaar@okkn.nl
Telefoon: 030-2315018 of 06-42204473

Secretaris
Mevr. R. van de Beek
Mail: secretaris@utrecht.okkn.nl

Penningmeester
Dhr. M.P.J. Ruys
Mail:  penningmeester@utrecht.okkn.nl

Overige leden
Dhr. H. Schoon (assisterend pastoor) Mail:  henk.schoon@okkn.nl
Dhr. P.T. Kale (onroerend goed en groen)
Mevr. J. van Hasselt
Mevr. C.J. Bijkerk

Parochie-administratie

Adreswijzigingen graag doorgeven aan:
Dhr. J.H.J.W. Krocké, Boslaan 6, 3904 KH Veenendaal
Tel. 0318 510904
Mail: krock007@xs4all.nl

Bankrekening

Rabobank Utrecht: NL82 RABO 0384 2778 53 t.n.v. Oud-Katholieke Parochie Utrecht