Werkgroep Diaconaat

De werkgroep diaconaat heeft als taak om inhoud en vorm te geven aan de diaconale roeping van de parochie. In de veertigdagentijd begeleidt ze het Vastenoffer van de landelijke kerk, en in het najaar kiest ze in overleg met het kerkbestuur een diaconaal doel in de stad en regio Utrecht.

Ook kan de werkgroep aandacht vragen voor allerlei onderwerpen op het gebied van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.

Projecten in het buitenland lopen vaak via Sint Paulus, de oud-katholieke missie en diaconaat buitenland. Een overzicht van haar projecten en acties staat op hun website.