Een rijmbrief aan Ste. Gertrudis

Dag Ste Geerte,
heilige, zeer te
beminnen!
Hier is Uw kluis,
hier liep ik binnen,
hier kwam ik thuis.

Ik groet het licht,
een glans op Uw gezicht.
Het kijkt door de ramen,
het valt met ons samen,
we worden als woorden
in een gedicht.

Wat ik hier hoorde,
wat ik hier vind?
Dat ik een kind
van God zal wezen,
zij het een oud kind,
zij het een stout kind…

Hoor! Je leest ons voor!
Het is poëzie
van dichters die
zijn onderwezen
door geest en vuur.
Gezegend het uur

dat ik hier ben
en alles herken
die taal en heel
dat ritueel,
tekens, gebaren
die wij bewaren

al zoveel jaren
thans en voortaan,
van ja tot amen.
Wij die hier kwamen,
onthoud onze namen
ook als onze tijd is vergaan.

Willem Barnard