Draagt Elkanders Lasten (D.E.L.)

De Utrechtse Oud-Katholieke vereniging Draagt Elkanders Lasten (D.E.L.) is op 5 juni 1894 opgericht. Begonnen als Oud-Katholieke Werklieden Vereniging is ze later overgegaan in D.E.L.

Al jarenlang komen de leden bijeen op de tweede maandag van de maand (behalve in de zomermaanden juli en augustus) om te klaverjassen. De kaartavond in november is extra feestelijk; dan wordt de jaarkampioen bekend gemaakt.