Het parochieblad

Parochieblad
Het parochieblad “Samen Kerk Zijn digitaal” verschijnt via e-mail 10 tot 11 maal per jaar en informeert de parochianen over het wel en wee van de parochie, zoals een overzicht van de kerkdiensten, aankondigingen en verslagen van de diverse activiteiten, berichten van het kerkbestuur,
in memoriams en verder wat voor eenieder interessant kan zijn.

Nieuwsbrief voor belangstellenden
Tegelijk met het parochieblad komt de Nieuwsbrief voor belangstellenden uit ook via e-mail. Berichten die specifiek voor de parochianen bedoeld zijn staan niet in deze Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief is ook zo veel mogelijk geanonimiseerd i.v.m. de AVG (Wet op de privacy).

U kunt u als belangstellende abonneren op de Nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres onder vermelding van uw voornaam, achternaam en de wens de Nieuwsbrief te ontvangen.

Redactieleden:
Els Voerman
Jan Dries Berendsen
Willem Bams
e-mail: redactie@utrecht.okkn.nl