Het parochieblad

parochieblad

Het parochieblad “Samen Kerk Zijn” verschijnt 5x per jaar en informeert parochianen en belangstellenden over het wel en wee van de parochie, zoals een overzicht van de kerkdiensten, verslagen van de diverse activiteiten, kerkelijke stand waaronder geboorte, overlijden e.d., berichten van het kerkbestuur en verder wat voor een ieder interessant kan zijn.

PAROCHIEGIDS
In de kathedrale kerk is ook de parochiegids beschikbaar voor parochianen en belangstellenden.
Vraag er naar bij de gastheer/gastvrouw of aan de koster.

Redactieleden:
Pastoor (vacature)
Vacature
Ap Lenten
Willem Bams
e-mail: nieuwsbriefskz@gmail.com