Het parochieblad

Parochieblad
Het parochieblad “Samen Kerk Zijn digitaal” verschijnt via e-mail 10 tot 11 maal per jaar en informeert de parochianen over het wel en wee van de parochie, zoals een overzicht van de kerkdiensten, aankondigingen en verslagen van de diverse activiteiten, berichten van het kerkbestuur,
in memoriams en verder wat voor eenieder interessant kan zijn.

Redactieleden:
Els Voerman
Jan Dries Berendsen
Willem Bams
e-mail: redactie@utrecht.okkn.nl