Oud Katholiek Kathedraal Koor

Het Oud-Katholiek Kathedraal Koor onder leiding van cantor/organist Mark Lippe speelt in onze vieringen een belangrijke rol. Onze gezongen liturgie is een voortdurende wisselwerking tussen celebrant, koor en gemeente.

Het koor zingt met regelmaat op zondag om 10u in de eucharistieviering en verleent medewerking aan bijzondere vieringen, zoals priesterwijdingen en andere diensten van het bisdom. Ook zingt het koor regelmatig bij een huwelijk of uitvaart. In de tussenliggende vieringen wordt er gezongen door enkele cantores uit het koor.

Vanaf 2022 is er ook de mogelijkheid om op projectbasis in het koor mee te zingen. Er wordt dan gedurende drie dinsdagavonden aan mooie meerstemmige koormuziek gewerkt, die in de viering daarna ten gehore wordt gebracht.

Repetities vinden plaats op dinsdagavond van 20u-21.30 in de kerk, op de orgelgalerij. Er wordt gestart met koffie, waarna de muziek gerepeteerd wordt.

Bent u parochiaan of belangstellende, zingt u graag, en vindt u het fijn om bij te dragen aan de liturgie?
U hebt geen speciale ervaring nodig, maar bent van harte welkom om eens mee te komen zingen, of zich aan te sluiten bij een project.

Als u interesse hebt, neem dan contact op met Mariska Teuben-van der Leest, mariskavdleest@hotmail.com of 06-33004130.