Oud Katholiek Kathedraal Koor

Het Oud-Katholiek Kathedraal Koor onder leiding van cantor/organist Mark Lippe speelt in onze vieringen een belangrijke rol. Onze gezongen liturgie is een voortdurende wisselwerking tussen celebrant, koor en gemeente.

Het koor zingt op de meeste zondagen om 10.00 uur de eucharistieviering (een paar keer per jaar zingt de Schola Cantorum of de Buitenschoolse Koorschool Utrecht de dienst). Het koor zingt de missen en de antwoordpsalmen in wisselzang met de gemeente.

Verder verleent het koor medewerking aan bijzondere vieringen, zoals priesterwijdingen en andere diensten van het bisdom. Ook zingen ze regelmatig bij een huwelijk of uitvaart. In de vieringen rondom Kerst, Pasen en Pinksteren zingt het koor meerstemmige muziek van barok tot modern.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Hebt u plezier in zingen, bent u gemotiveerd om bij te dragen aan de liturgie en wilt u daarvoor regelmatig in de zondagse dienst zingen? Dan is het Kathedraal Koor iets voor u!

Repetitie op dinsdagavond in de kerk, op de orgelgalerij (te bereiken via een smalle wenteltrap) van 19.55 uur tot 22.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden via het mailadres secretaris.ok.kathedraalkoor@gmail.com