Senioren Commissie

In een periode dat Utrecht nog was gezegend met drie parochies, is rond 1970 een gezamenlijke carnavalsvereniging opgericht met een bestuur dat bestond uit vertegenwoordigers van de parochiële verenigingen. In 1971 is dit bestuur omgevormd tot de commissie van overleg, met als doel het coördineren van de diverse activiteiten van de verenigingen en desgewenst het creëren van gezamenlijke activiteiten.

Spoedig daarna is men van start gegaan met het klaverjas-koppelconcours. Gaandeweg werden ook andere activiteiten ontwikkeld, zoals: bingo, gezinspuzzeltochten, oogstdienst en adventsmiddag. De activiteiten bestonden uit: koppelconcours, kaartavonden (3x per jaar), koffieochtenden voor senioren (2x per jaar), uitgaansdag voor senioren (1x per jaar), bowlingavond (incidenteel) en een brunch (incidenteel). Verder was de commissie beschikbaar voor alles wat eventueel op haar weg kwam en niet door een van de andere verenigingen kon worden georganiseerd en niet het kerkelijk leven doch de gemeenschapsbevordering tot doel had. Je kon dus geen lid worden, maar te allen tijde deelnemen aan de activiteiten.

Aangezien het niet mogelijk is gebleken om het bestuur te verjongen en er steeds minder bestuursleden komen, werd in 2006 in overleg met de pastoor, drastisch in de bezigheden gesneden.

–  Allereerst is de naam gewijzigd van ¨Commissie van Overleg¨ in ¨Senioren Commissie¨.
–  Alleen zijn de Senioren-ochtenden (2x per jaar) en de Senioren-dagtocht (1x per jaar) blijven bestaan.

De organisatie van deze evenementen is in handen van enige oud bestuursleden onder supervisie van de pastoor.