Vieren in de kathedraal

Liturgie betekent dat een zichtbare gestalte wordt gegeven aan de inspiratie die uitgaat van Christus’ leven en verkondiging, dat er tekens worden gesteld die de hoop op de voltooiing van Godswege levend houden.

Het hart van de kerk klopt in de liturgie, daar waar mensen samen komen rond Schrift en Tafel.
Een van de opvallendste karaktertrekken van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is haar sterke gerichtheid op die liturgie. De zondagse eucharistieviering neemt de belangrijkste plaats in het gemeenteleven en aan de vorm en inhoud ervan wordt ruime aandacht en veel energie besteed.

Per 5 november 2021 zijn de coronamaatregelen wederom aangepast.
Lees er hier alles over.

Wat betreft de ontmoeting na de viering in In de Driehoek:
Dat is formeel een horecagelegenheid, en daar gelden dus de landelijke en plaatselijke regels.
U moet daar een QR code of vaccinatiebewijs kunnen laten zien.
Voor degenen die dat niet kunnen of willen, is er achter in de kerk gelegenheid om koffie te drinken en te ontmoeten.


Liturgiewijzer

De vieringen zijn online te volgen


Kerkdienst gemist