Vieren in de kathedraal

Liturgie betekent dat een zichtbare gestalte wordt gegeven aan de inspiratie die uitgaat van Christus’ leven en verkondiging, dat er tekens worden gesteld die de hoop op de voltooiing van Godswege levend houden.

Het hart van de kerk klopt in de liturgie, daar waar mensen samen komen rond Schrift en Tafel.
Een van de opvallendste karaktertrekken van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is haar sterke gerichtheid op die liturgie. De zondagse eucharistieviering neemt de belangrijkste plaats in het gemeenteleven en aan de vorm en inhoud ervan wordt ruime aandacht en veel energie besteed.

Zolang de maatregelen vanwege de coronacrisis van kracht zijn, geldt het volgende:

  • U meldt zich aan voor de viering
  • U komt alleen naar de kerk als u geen klachten heeft
  • De 1,5 meter afstand wordt steeds in acht genomen

Aanmelden voor de vieringen

U kunt zich aanmelden voor een viering door voor donderdagavond een mail te sturen naar vieringenokpu@gmail.com Vermeldt u daarin:

  • Uw volledige naam
  • Als er meerdere personen uit uw huishouden aanwezig zijn, ook hun volledige namen
  • Uw telefoonnummer


Liturgiewijzer

De vieringen worden gestreamd


Kerkdienst gemist