Congres- en vergadercentrum In de Driehoek

directie en bedrijfsleiding

OUD-KATHOLIEKE STICHTING ‘IN DE DRIEHOEK’ 

De zelfstandige Oud-Katholieke Stichting ‘In de Driehoek’ heeft tot taak het besturen van het Congres- en vergader-centrum van de Oud-Katholieke Parochie van Utrecht. Het bestuur van de stichting bestaat uit de zittende leden van het kerkbestuur. Voor het regelen van een goede exploitatie van het centrum heeft het bestuur een directie benoemd. 

De directie heeft een goed omschreven mandaat gekregen van het stichtingsbestuur voor de dagelijkse exploitatie. Bij de Kamer van Koophandel, Utrecht is de stichting ingeschreven, waarbij als handelsnaam voor het centrum is vastgelegd:

Congres- en vergadercentrum In de Driehoek

www.indedriehoek.nl

Contactpersoon:       Marcel van Egmond, secretaris van de directie

IN DE DRIEHOEK, congres- en vergadercentrum
Het centrum staat mede ten dienste van de parochie en is daarom tijdens de zon- en feestdagen niet beschikbaar voor huurders van buiten. Bovendien kunnen de parochiële verenigingen en groepen, mits tijdig afgesproken met de bedrijfsleider, ook op andere dagen het centrum gebruiken. Om het centrum rendabel te maken wordt een zo volledig mogelijke bezetting van de zalen en een uitstekende (consumptieve) verzorging van de huurders nagestreefd.

De directie bestaat uit een directeur, een directiesecretaris, een administrateur en twee leden. Ze rapporteert regelmatig aan het stichtingsbestuur over de behaalde resultaten. Voor de dagelijkse werkzaamheden functioneert een echtpaar als bedrijfsleiding. Zij hebben vaste assistentie en kunnen al naar gelang de bezetting een beroep doen op oproepkrachten.

Contactpersonen     Petra en Henk Hop, bedrijfsleiding
                                 030 – 234 33 07