Klokken van de Gertrudiskathedraal

De kerkklok is een oud fenomeen. In Italië was al in de vierde eeuw een kerkklok. Middeleeuwse klokken roepen monniken op tot gebed. Later ontstaat klokgelui voor kerkelijke en openbare doeleinden. Klokken dragen vaak de naam van een heilige. Nog steeds worden ze regelmatig handmatig geluid door kosters en leden van het klokkenluidersgilde. En de stadsbeiaardier bespeelt de carillons van Dom en Nicolaïkerk.

In de oud-katholieke St. Gertrudiskathedraal hangt een driegelui dat deels in 1954 (de twee grootste klokken) door Petit & Fritsen vervaardigd werd. Een derde, kleinere klok kwam in 1989 uit de gieterij van Eijsbouts, en werd datzelfde jaar gewijd door pastoor Van Ditmarsch.

De drie klokken zijn:Andreas, 92 cm, 485 kg.
Tekst: Andreas, tot hem die mij als eerste riep, roep ik allen die mij horen.Deze klok was een schenking van de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, mgr. Andreas Rinkel.

Willibrord, 77 cm, 280 kg.
Tekst: Willibrord is de naam mij gegeven, ons volk riep ik om Go(e)de te leven.

Johannes, 69 cm, 200 kg.
Tekst: Oude Rooms-Katholieke Aalmoezenierskamer en de Vrienden van de Kathedrale Kerk schonken mij (vertaling bij benadering).

Elke zondagse viering begint met het geluid van de Jacobusklok

Verder staat binnen in de St. Gertrudis de luidklok opgesteld die uit de rond 1990 gesloten oud-katholieke Jacobuskerk in de Bemuurde Weerd (Utrecht) is gekomen. Ze werd in 1871 door Rencker & De Block, een bronsgieterij in de omgeving van de Jacobuskerk vervaardigd. Ze meet ca. 55 cm in doorsnede en weegt ongeveer 100 kg. Ze klinkt niet met een zuivere toon, maar haar makers waren dan ook geen echte klokkengieters: Rencker & De Block was een koper- en metaalgieterij en -draaierij aan de Lauwerecht, gespecialiseerd in brandspuiten, gaslantaarns en verlichting voor treinen en trams.

Naast gietersnaam en gietjaar, worden de namen van de kerk (ST. JACOBUS) en de toenmalige pastoor (G A HARDERWIJK) op de klok vermeld.

Bezichtiging van klokkentoren is helaas niet mogelijk.

Luiden: De klokken worden automatisch geluid, en wel dagelijks om 08.00, 12.00 en 18.00 uur – het Angelus, de Engel des Heren. Voorts op zon – en feestdagen voor aanvang van de Hoogmis vanaf 9.45 uur, en uiteraard voor andere vieringen.