Sociaal Werk Oud-Katholiek Utrecht (S.W.O.K.U.)

Het Sociaal Werk Oud-Katholiek Utrecht (SWOKU) is een groep van mensen binnen de parochie die zieke en oudere medeparochianen bezoeken. Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom! Details vindt u in het parochieblad. 

Het SWOKU bestaat sinds de jaren zeventig, toen de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoeze­nierskamer (ORKA), vanuit haar doelstelling van zorg voor de ander, de vrouwenverenigingen binnen de parochie verzocht een groep mensen bij elkaar te brengen die de zorg van de pastoor kon delen en deels overnemen. De vrouwenverenigingen bestaan niet meer, en al geruime tijd kunnen mannen ook bezoeker zijn. Als groep komen we twee keer per jaar samen onder leiding van de coördinator om lopende zaken te bespreken met de pastores en met elkaar. Nog altijd begeleidt de ORKA het werk, ook financieel.