Kinderkerk

Kinderkerk

Elke zondag buiten de zomervakantie zijn alle kinderen welkom bij de kinderkerk en (in samenwerking met de ouders zelf) de kinderopvang.
Na het gebed van de dag gaan we met een kaars voorop naar onze eigen ruimte, en we komen terug aan het einde van de communie om een zegen te ontvangen.
We zingen en bidden, horen een verhaal en maken een knutsel of spelen een spel.

De leeftijd van de kinderen varieert van 0 tot ca. 10 jaar.
Het aantal kinderen wisselt per zondag; het gemiddelde is 7.

Per zondag zijn twee leidsters ingedeeld, die met de kinderen een kinderdienstje doen en aansluitend gaan tekenen of knutselen. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij het kerkelijk jaar.
De kinderkerk beschikt over allerlei materiaal (kinderbijbels, speelgoed, een kinderstoel e.d.) om de opvang zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.

Aan het eind van de communie komen de kinderen met de leidsters de kerk in en ontvangen ze de zegen van pastoor of bisschop, waarna ze in de voorste banken plaats nemen tot het einde van de dienst.

Bij speciale diensten worden de kinderen, zo mogelijk, ook betrokken bij de viering.
Dit is bijvoorbeeld het geval op Palmzondag en Driekoningen.

Uiteraard is dit sterk afhankelijk van de leeftijden van de betreffende kinderen.

Namens de kinderkerkleiding,

Elly Jonkers, coördinatrice
Tel. 06-10474819

 

Plechtige verkondiging van het Evangelie op Epifanie (Driekoningen). De drie koningen staan met hun gaven op de plek waar gemeenteleden normaal brood, water, wijn en de collecte aanbieden. En de levende Maria lijkt wel wat op haar latere afbeelding op het Pinksterschilderij. En ja, ook de Ster had een microfoon nodig.