Bloemen in de kerk

Een zestal parochianen verzorgt bij toerbeurt de bloemen voor de zondagse kerkdiensten, en wanneer dit nodig is op andere dagen.  Als er geen feestdagen zijn gebeurt dit meestal door één persoon. Bij grote feesten zoals Pasen, Kerst e.d. treedt de hele groep aan en zorgt ze ervoor dat de kerk een feestelijk aanzien krijgt.
bloemen in de kerk

De mogelijkheid bestaat om bij een huwelijk of een andere feestelijke gebeurtenis, uw wensen kenbaar te maken bij de keuze van de bloemen. Graag tijdig van te voren een telefoontje of afspraak bijvoorbeeld ’s zondags na de kerkdienst. Deze mogelijkheid bestaat ook voor uitvaartdiensten; mocht u hiervoor speciale wensen hebben, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met een van hierboven genoemde personen