De huidige parochie

“In de Driehoek”

Een levendige gemeenschap

De Oud-Katholieke Parochie van Utrecht is een parochie van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Ze telt zo’n 500 leden, verspreid wonend in de stad Utrecht en wijde omgeving. Een deel van hen is van huis uit oud-katholiek, een deel is vanuit allerlei achtergronden toegetreden. Het is een levendige gemeenschap van mensen die betrokken zijn op elkaar en op de wereld. Dit komt tot uiting in een groot meeleven bij gebeurtenissen als dopen, eerste heilige communie, vormen, trouwen en rouwen, en in inzet voor oecumene en diaconaat in stad en regio, in binnen – en buitenland.

De parochie is via allerlei wonderlijke lijnen verbonden met de middeleeuwse parochie – en kapittelkerken van de stad Utrecht en met de vormen die het katholieke leven moest aannemen na de Reformatie. In haar huidige gedaante is zij in 1986 gevormd uit de drie tot dat jaar bestaande oud-katholieke parochies van Utrecht: de Sinte Gertrudis aan het Willemsplantsoen, de Sinte Marie aan het Achter Clarenburg (nu Belgisch Biercafé Olivier) en de Sint Jacobus aan de Bemuurde Weerd, nu een woonhuis, zie het Wikipedia artikel hierover.

Hoewel de algemene ontkerkelijking in Nederland ook aan onze parochie niet voorbijgaat, zijn wij blij te kunnen constateren dat onze wijze van kerk- en geloofsbeleving veel mensen aanspreekt en blijft aanspreken. Zieltjeswinnerij is ons vreemd, maar eenieder die in ons belangstelt kan bij ons een hartelijk welkom ervaren en proberen wij vertrouwd te maken met onze achter­gronden. Niet in het minst met onze rijke liturgie, die het goede van duizenden jaren vieren bewaart en ook mensen vandaag rust en aandacht biedt, inspiratie en uitdaging, troost en vreugde.