Agenda

Eucharistie

Eerste zondag van de Advent >>

Stilte uurtje

De kerk is open voor stilte en gebed >>

Eucharistie

Tweede zondag van Advent >>

Advent voor de student

Oecumenische Adventsbijeenkomst voor jongeren >>

Stilte uurtje

De kerk is open voor stilte en gebed >>

Eucharistie

Derde zondag van Advent >>

Stilte uurtje

De kerk is open voor stilte en gebed >>

Eucharistie

Vierde zondag van Advent >>

Eucharistie

Geboorte van onze Heer Jezus Christus, Kerstdag >>

Stilte uurtje

De kerk is open voor stilte en gebed >>