Eucharistie


  • Datum:
  • Locatie: Kerk
  • Adres: Willemsplantsoen 2, Utrecht

Laatste zondag na Pinksteren – Zondag van de voleinding

Gebeden Kerkboek blz. 239
Lectionarium blz. 203
1e Schriftlezing Daniël 12, 1-3
2e Schriftlezing 1 Tessalonicenzen 5, 1-11
Evangelie Matteüs 24, 15-35

Liturgiewijzer hier
De viering wordt gestreamd