Eucharistie


  • Datum:
  • Locatie: Kerk
  • Adres: Willemsplantsoen 2, Utrecht

Palmzondag – Begin van de Goede Week

De viering begint in de Pandhof, waarna we in processie naar de kerk gaan

Gebeden Kerkboek blz. 78
Lectionarium blz. 74
1e Schriftlezing Jesaja 50, 4-7
2e Schriftlezing Filippenzen 2, 5-11
Evangelie Matteüs 26,1 – 27,66

Liturgiewijzer hier
De viering wordt gestreamd