Gemeentevergadering na de viering


  • Datum:
  • Locatie: In de Driehoek
  • Adres: Willemsplantsoen 2, Utrecht

Zondag 25 september na de koffie (aanvang omstreeks 12.00 uur); een korte vergadering over de financiën. 

Plaats: zalencentrum ‘In de Driehoek’

De agenda ziet er als volgt uit;

1      Kerkbestuur legt verantwoording af over de resultaten van 2021.
De penningmeester zal een korte toelichting geven, waarna er
ruimte is voor vragen.

2      De kascontrole commissie zal rapporteren wat hun bevindingen zijn en
advies uitbrengen. Hierna volgt een stemming met het voorstel het kerkbestuur te
dechargeren over 2021.

3      Het kerkbestuur zal de begroting voorstellen, waarbij er ruimte is om over het voorstel met
elkaar over in gesprek te gaan.

De verwachting is dat dit ongeveer een uur in beslag neemt, dus dat we zo rond 13.00 uur klaar zijn. Een lunchpakketje meenemen is handig.