Stilte uur


  • Locatie: Kerk
  • Adres: Willemsplantsoen 2, Utrecht

Stilte, gebed een Taizé lied.
Hierna is er een zomerstop. Wanner het Stilte Uur weer begint, wordt dat hier bekend gemaakt.

Elke woensdag staan de deuren van de kathedrale kerk vanaf 17.45 uur open naar de stilte.
Om 18.00 uur, na het luiden van de klok, is er een korte schriftlezing, gevolgd door een kort gebed.
Dan is er stilte, die rond 18.35 uur wordt afgesloten met een lied van Taizé.
Allen welkom!