Wijding Mgr. Bernd WalletOp 18 september 2021 zal Mgr. Bernd Wallet deo volente zijn bisschopswijding ontvangen in de Grote of Lebuïnuskerk te Deventer.

Dit heeft het Metropolitaan Kapittel van Utrecht bekend gemaakt.
Vanwege de coronarichtlijnen wordt toegang verleend op basis van uitnodigingen.
Er zal voor een professionele livestream worden gezorgd, zodat eenieder die dat wil de viering kan volgen.
Zodra hierover meer informatie is, wordt dat op deze site bekend gemaakt
De eucharistieviering vangt aan om 13.30. .

Waarom nu juist in Deventer?
Lees hierover het artikel van kanunnik Wietse van der Velde