Uitnodiging voor een bijzondere dag

Lieve mensen,

Zondag 29 oktober wordt een bijzondere dag met meerdere onderdelen die de moeite waard zijn om mee te maken!
   
Allereerst vieren we op die dag in de kerk Allerheiligen (eigenlijke datum 1 november) met in de voorbeden de gedachtenis van alle overledenen (Allerzielen, eigenlijke datum 2 november).
De gedachtenis van de overledenen krijgt aansluitend op de eucharistieviering een vervolg op Begraafplaats Soestbergen, bij de graven van oudkatholieke parochianen.
Het is een oud gebruik (al sinds de eerste eeuwen van het christendom), dat de leden van de geloofsgemeenschap, na de viering waarin gedachtenis is van overledenen, lichtjes gaan branden bij de graven van overleden dierbaren.
We geloven immers dat de zielen van onze overledenen zelfs in het donker van de dood gekend worden door de liefde van God en bidden dat zijn eeuwige licht over hen mag stralen!

Het bezoeken van de begraafplaats op Allerheiligen/Allerzielen is ook een oude en kostbare traditie in Utrecht, die we graag in ere willen houden.
Op 29 oktober komen we zo rond 12.30 uur samen op het oudkatholieke gedeelte van de Algemene Begraafplaats Soestbergen (Gansstraat, naast huisnummer 167).
We zijn daar in verbondenheid bijeen, samen met de nabestaanden van diegenen die daar zijn begraven en hopelijk ook met andere betrokken parochianen.
Nieuw dit jaar is dat ook de oudste groep catechisanten aanwezig zal zijn en zal meedoen met de gebeden en de lichtrituelen onder leiding van de beide pastoors.Na het bezoek aan de begraafplaats hopen we op tijd terug te zijn voor de workshop Anglican Chant (locatie: In de Driehoek) en een Evensong (locatie: de kathedraal), georganiseerd door de anglicaanse Holy Trinity Church en onze parochie gezamenlijk. Beide parochies bevinden zich in dezelfde stad Utrecht.
 Maar niet minder belangrijk is dat ze in volledige kerkelijke gemeenschap (full communion) met elkaar zijn sinds in 1931 het Bonn Agreement werd ondertekend: een overeenkomst van oudkatholieke en anglicaanse kerken.

Met het weer oppakken van deze draad hopen we de bestaande banden na een periode van afstand nieuw leven in te blazen en de hartelijke omgang tussen de leden van beide geloofsgemeenschappen te bevorderen.
Ga eens kijken op de website Ecumenical Relations (KLIK HIER) en ontdek meer over onze Engelse zusterparochie.
De workshop (14.30 tot 16.30 uur) wordt geleid door koorleiders Freek Elbers en Mark Lippe. In de evensong (aanvang 17.00 uur) zullen pastoor Henk en chaplain Ruan voorgaan. 


Pastoors Henk en Louis