Nieuws over de krat voor de voedselbank

Het is nu een jaar geleden dat achter in de kerk een oranje krat neergezet is als inzamelpunt voor de voedselbank. Het is echt fijn om te merken dat er regelmatig van alles wordt gedoneerd. Houdbare etenswaren, drankjes (géén alcohol) en allerlei spullen voor dagelijks gebruik, zoals tandpasta en maandverband. En af en toe ook heel ander soort inbreng, zoals buisjes met parfummonstertjes waarmee tieners blij gemaakt kunnen worden.

We brengen de ingeleverde producten beurtelings naar de voedselbanklocaties Rivierenwijk en Overvecht vanwege de persoonlijke contacten met korte lijnen -via o.a. Jaap Hupperetz-, die we daar al jarenlang hebben.

Nu we een jaartje op dreef zijn met het oranje krat, heeft pastoor Louis voorgesteld een mand met gaven voor de voedselbank voortaan tijdens de eucharistieviering naar het altaar te brengen net zoals dat gebeurt met de collecte.
De gedachte daarbij is dat alle uit de parochie komende altaargaven (het brood en de wijn, de geldelijke gaven en de producten voor de voedselbank) onder gezang naar het altaar worden gebracht, waar het brood en de wijn worden afgezonderd voor de heilige dienst en de overige gaven ten goede komen aan mensen die het nodig hebben en instanties die er heilzame dingen mee doen.

Ook onze diaken Thelma Schoon vindt dit een heel mooi gebruik: “Het zou fijn zijn, als het opdragen van etenswaren en producten voortaan een vast onderdeel van de liturgie kan zijn. Het aannemen van wat door de gemeente aan gaven geschonken is en dit verdelen onder degenen die dit nodig hebben is van oudsher een diaconale taak.”

Met ingang van zondag 19 november zal de mand voortaan worden opgedragen.
We hopen dat dit een wekelijks ritueel kan worden. Daartoe zien we uw gaven graag tegemoet, zodat er elke week wel iets voor de voedselbank naar het altaar kan gaan. 

Nog twee opmerkingen tot slot:

Let alstublieft op houdbaarheidsdatum ven etenswaren, drankjes en snoeperijen.

Zoals u wellicht al eens gezien hebt, staat er bij het kratje achter in de kerk ook een witte trommel waarin u geld voor de voedselbanken kunt doen. Daarvan kopen de voedselbanken wekelijks melk en andere verse producten.