Hartelijk welkom aan…

Vandaag, zondag 13 augustus, de zondag van het lopen op het water, was ook de eerste keer dat onze nieuwe organist Bert van Stam op de orgelbank zat.

Pastoor Henk heette hem in de dienst welkom door samen met hem Psalm 150 in beurtzang te zeggen, hoe toepasselijk!
En na de viering waren er nog goede woorden van pastoor Henk en KB lid Tommy van Berkel, en een fles wijn.
We wensen Bert een goede tijd toe in onze parochie, en moge zijn spel en zijn muziek de parochie de lofzang gaande doen houden, tot glorie van God en Zijn schepping!