Tentoonstelling Gouden vrouwen

Het Metropolitaan Kapittel van Utrecht heeft een bijzonder religieus voorwerp in tijdelijke bruikleen gegeven aan Stadsmuseum Rhenen.
Het gaat om de schedelreliek van de heilige maagd en martelares Cunera, die normaal gesproken rust in het vieraltaar van de Gertrudiskathedraal.
In het museum wordt de reliek op smaakvolle wijze getoond als onderdeel van de expositie ‘Gouden Vrouwen’.
Deze tentoonstelling, die wordt georganiseerd samen met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, toont de rijke cultuur van twintig generaties Franken op de Utrechtse Heuvelrug en is een bezoek zeker waard.

Volgens de overlevering overleeft de Britse katholieke prinses Cunera in de vierde eeuw een roofoverval, als zij op de terugweg is van een pelgrimage.
Zij komt terecht aan het koninklijk hof in Rhenen, waar zij vanwege haar populariteit uit jaloezie met een halsdoek wordt gewurgd en heimelijk begraven in een paardenstal. Haar heilige gebeente wordt in de achtste eeuw door Willibrord verheven en bijgezet in de kerk van Rhenen, waar later een nieuw heiligdom verrijst dat haar naam draagt: de Cunerakerk.
Eeuwenlang geniet de heilige Cunera grote verering onder de christenen in onze streken.
Tot aan de protestantse reformatie trekt de schrijn met haar relieken vele pelgrims naar het bedevaartsoord.
Omstreeks 1580 wordt het gebeente van Cunera door een priester uit de calvinistisch geworden stad weggesmokkeld.
Een deel ervan komt via een omweg in Utrecht terecht, waar de schedelreliek tot op heden een eerbiedwaardige rustplaats heeft in de tombe van het vieraltaar van de Gertrudiskathedraal.

De tentoonstelling is van 9 april tot en met 7 december dit jaar.
Meer informatie op de site van het museum.

Can. Louis Runhaar, custos reliquiarum

RTV Utrecht heeft aandacht besteed aan de tentoonstelling:

https://www.rtvutrecht.nl/tv/aflevering/route-c/RTVU_3693209_20240418131500

In het kader van het programma rond de tentoonstelling zal op zaterdag 8 juni pastoor Runhaar een lezing geven over deze heilige.
Zie ook hiervoor de site van het museum.