Lex Orandi Lex Credendi

Kerken zijn op zoek naar hun plaats in de maatschappij. Deze vraag is actueel in een veranderend religieus landschap, nu en in het verleden.
Jeremy Morris laat in zijn goed ontvangen boek A People’s Church, A History of the Church of England, zien hoe deze vraag voor de Anglicaanse Kerk in Engeland gespeeld heeft en speelt.

Alle informatie over deze lezing, en hoe u zich kunt aanmelden op bijgaande flyer.