Niet normaal!

Op woensdag 15 mei 2024 vindt de laatste avond van de voorjaarsserie Denken in de Driehoek plaats.
Wat hebben gender, seksualiteit en ras met religieverlating te maken?
Zowel religie als religieverlating bestaan uit alledaagse, lichamelijke ervaringen die zijn ingebed in sociale en intieme relaties.
Deze ervaringen zijn onlosmakelijk verbonden met gender, seksualiteit en ras. Religiewetenschapper Nella van den Brandt bespreekt levensverhalen van vrouwen die hun geloof verliezen en/of hun religieuze gemeenschap verlaten, en hoe hun ervaringen onlosmakelijk zijn verbonden met gegenderde verwachtingen, onbetamelijke seksualiteit en racisme.  

19:30 ontvangst met koffie en thee

20:00-21:30 lezing en discussie

Gelegenheid tot napraten

Toegang vrij, iedereen welkom  

Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, vlakbij Utrecht CS

Beeld: Mandip Singh Seehra

Nella van den Brandt is senior onderzoeker religie, gender en diversiteit. In april 2024 heeft ze haar 2022-2024 Marie Skłodowska-Curie-onderzoek aan Coventry University (VK) afgerond naar levensverhalen van vrouwen die religie verlaten.
Per mei 2024 start ze aan de KU Leuven met onderzoek naar het alledaagse leven van interreligieuze romantische koppels. (fotograaf: Mandip Singh Seehra)

Denken in de Driehoek neemt in 2024 met het thema ‘Niet normaal!’ een aantal onderwerpen onder de loep waar spanning op staat. Want wat normaal is, is vaak net zo vanzelfsprekend als onzichtbaar. Maar vaak blijken veel dingen toch niet normaal. Of niet voor iedereen. Deze avonden nodigen je uit om na te denken over wat je zelf normaal vindt – en waarom.