Pinksterfeest 2024

Als altijd met Pinksteren is de liturgische kleur rood.
Aan het eind van de feestelijke viering waarin Mgr. Wallet voorging, werd de paaskaars van de standaard gehaald, en de kinderen in de kerk werden naar voren geroepen.
In een halve kring om de kaars, werd de in de paasnacht gewijde kaars uitgeblazen, en het vuur ervan verspreidde zich over alle gelovigen.
En er was meer reden tot feestelijkheid:
Rev. Jayan Thomas, emeritus pastoor van de Mar Thoma Syrian Church in India is op bezoek bij het gezin van zijn dochter die in Nederland wonen, en vandaag woonden ze de viering in de Gertrudiskathedraal bij.
Onze Oud Katholieke kerk onderhoudt nauwe banden met deze kerk, het is nog maar een paar maanden geleden dat mgr. Wallet er uitgebreid op bezoek was om de banden te verstevigen, lees het verslag daarvan hier.
Rev. Thomas sprak aan het begin van de viering een groetwoord namens de zusterkerk in India.
Zo werd Pinksteren ook zichtbaar!

Voor wie meer wil weten: lees hier een Engelstalig Wikipedia artikel over de Mar Thoma Syrian Church.