De nieuwe assisterend pastoor

is geworden…

Vandaag 9 maart 2021 maakte Aartsbisschop Wallet bekend wie de nieuwe assisterend pastoor van Utrecht wordt, na het vertrek van assisterend pastoor Joke Kolkman.
En het is geworden….

Henk Schoon, niet onbekend in de parochie, hij heeft hier ooit stage gelopen.

Onderstaand alvast een kort portret van pastoor Schoon, en we hopen natuurlijk van harte op een mogelijkheid beide nieuwe pastoors te ontmoeten!

Henk Schoon (57) is geboren en getogen in IJmuiden.
Na zijn doop door pastoor Teus Glazemaker werd hij als jongere actief lid van de oudkatholieke parochie H.Engelmundus, waar hij zeilkampen, sportweekenden voor oudkatholieke jongeren en uitjes naar andere parochies organiseerde.
Tijdens de vieringen was hij lezer en zong hij mee in het zangkoor.
De vespers leerde hij waarderen tijdens de zang in het gregoriaanse koor. Na zijn aannemen en vormsel als 16-jarige door bisschop Geert van Kleef nam hij deel aan de bijbelgroep onder leiding van pastoor Fred Smit en raakte hij geboeid door de Bijbelverhalen.
Naast deze interesse deed de ervaring van de persoonlijke nabijheid van God hem besluiten om de staatsopleiding theologie te gaan doen in Amsterdam en de kerkelijke opleiding te Utrecht aan het seminarie.
Aan de opleiding in Amsterdam leerde hij Idelette Otten kennen, met wie hij in 1992 trouwde. Met Idelette, die predikant werd (PKN), ging hij in 1992 wonen in Enkhuizen eerst in de protestantse en daarna in de oudkatholieke dienstwoning.
Zij kregen drie kinderen Lobje, Thelma en Daam die inmiddels in de twintig zijn en zelfstandig wonen en werken/studeren. Na zijn stage in de parochie Utrecht bij pastoor van Niek van Ditmarsch, zijn diakenwijding in 1992 en priesterwijding in 1993 is Henk pastoor geweest van de parochies Alkmaar, Enkhuizen, Gouda, Schoonhoven, Dordrecht en rector van de statie De Ronde Venen.
Voor de landelijke kerk heeft hij zich ingezet voor het behoud en verbetering van pensioenen en arbeidsvoorwaarden van geestelijken.
De interesse voor Bijbelverhalen is altijd gebleven.
Momenteel werkt hij mee aan In Wind en Vuur, een 3-delige bundel met alle liederen van Willem Barnard met uitgebreide toelichting op hun poëtische, Bijbelse, liturgische en muzikale aspecten. Idelette en Henk wonen sinds 2010 in Vleuten, waar Idelette predikant is van de PKN-gemeente Vleuten-de Meern.
Henk is momenteel pastoor van de parochies Dordrecht en Gouda. De zorg voor Gouda zal hij overdragen aan een opvolger, zodra die bekend is.
In Utrecht zal hij als assisterend pastoor samen met pastoor Louis Runhaar het pastorale team vormen.

Wij wensen Henk hartelijk welkom in Utrecht, en zien uit naar een periode van vruchtbare samenwerking.
Zodra dat mogelijk is, komt er gelegenheid kennis te maken met Henk, of de kennismaking te hernieuwen.