Overzicht van alle vieringen rond Pasen

Onderstaand een handzaam overzicht van alle vieringen, van Palmzondag tot en met het Hoogfeest van Pasen.
Dit overzicht zal regelmatig worden aangevuld met laatste informatie.
Lees hier een artikel met uitleg bij de Goede Week.
Onder het overzicht nog meer uitleg bij de verschillende vieringen

DatumVieringTijdWatInformatie
Zondag 24 maartPalmzondag10:00Eucharistie
Palmwijding
Processie
Lezing van het passieverhaal
Liturgiewijzer volgt
De viering wordt gestreamd
Woensdag 27 maartChrismamis19:30Pontificale Eucharistie waarin de Oliën voor het bisdom Utrecht gewijd zullen worden
Lees het achtergrondartikel van Prof dr. Mattijs Ploeger
Liturgiewijzer hier
De viering wordt gestreamd
Donderdag 28 maartWitte Donderdag19:30Eucharistie
Instelling van de Eucharistie
Liturgiewijzer hier
De viering wordt gestreamd
Vrijdag 29 maartGoede Vrijdag15:00Gedachtenis van het lijden en sterven van onze HeerLiturgiewijzer hier
De viering wordt gestreamd
Zaterdag 30 maartPaaswake
Wake en eucharistie
20:30Paaswake
Wake en eucharistie
Liturgiewijzer hier
De viering wordt gestreamd
Zondag 31 maartEucharistie10:00Pontificale en feestelijke Hoogmis van Pasen
We vieren de verrijzenis van onze Heer
Liturgiewijzer hier
De viering wordt gestreamd

Wat vieren we wanneer, en waarom?

De Goede Week is de laatste week van de Veertigdagentijd. In de Goede Week staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Uit welke dagen en vieringen bestaat deze week in de Oud-Katholieke Kerk? Hieronder een overzicht.

De Goede Week begint met Palmpasen en mondt uit in de Eerste Paasdag. Pasen vormt het hoogtepunt van het kerkelijke jaar.

Palmpasen – 24 maart
Op 10 april is het Palmpasen. De dag waarop we gedenken dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed. Daar werd hij door mensen begroet met palmtakken – vandaar de naam Palmpasen. In de kerk vieren we eerst die intocht met een feestelijke rondgang met palmtakken en palmpasenstokken. Daarna slaat de stemming om en horen we in de passielezing hoe Jezus verraden, gearresteerd en aan een kruis gedood wordt. Daarmee is de toon voor de Goede Week gezet: mensen wijzen het goede dat God met hen voorheeft af, maar daarmee is niet alles gezegd. Gods liefde zal groter blijken te zijn dan het kwaad dat wij doen.

Chrismamis – 27 maart
Traditiegetrouw wijdt de bisschop in de Goede Week de heilige oliën, die in de paaswake worden gebruikt bij de doop en het vormsel en later in het jaar ook voor wijdingen en de ziekenzalving. De dienst heet de chrismamis, naar één van de drie oliën, het heilige chrisma (= balsem, olie, zalf). Geestelijken en vertegenwoordigers van de parochies van het bisdom komen in hun kathedrale kerken samen om de drie vakjes van hun oliedozen te laten vullen met watten die met de gewijde olie zijn doordrenkt. Daarmee kunnen we op weg gaan om onze roeping als kerk in de wereld te vervullen.

Witte Donderdag – 28 maart
Witte Donderdag staat in het teken van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen hield voor zijn arrestatie en dood. Op deze donderdag vieren we de instelling van de maaltijd die we elke zondag in de eucharistie vieren. De dienst heeft een ingetogen karakter en na de inzet van het gloria zwijgt het orgel tot aan het aanbreken van de paasmorgen. Aan het einde van de dienst wordt de altaartafel van alle aankleding ontdaan. De tabernakel, de kast waarin het gezegende brood dat na de maaltijd overblijft gewoonlijk wordt bewaard, wordt leeggemaakt en blijft openstaan. De godslamp die bij de tabernakel hangt wordt gedoofd, evenals alle kaarsen. In stilte verlaten we de kerk.

Goede Vrijdag – 29 maart
Op deze dag gedenken we het sterven van Jezus. In de Gertrudiskathedraal komen we om drie uur ’s middags, het precieze uur van zijn dood, bijeen.

Stille Zaterdag – 30 maart
Tijdens de Paaswake vult de stille en donkere kerk zich gaandeweg met licht, klank en vreugde. Dit is de belangrijkste viering van het kerkelijk jaar. De Paaskaars en het water worden gewijd, zo mogelijk wordt er gedoopt en wij vernieuwen allen onze doopgelofte. Met het aanbreken van de paasmorgen vieren we dat het leven de dood overwint en dat wij zelf met Christus opstaan in Gods heerlijkheid. Het orgel klinkt weer, het gloria en de halleluja’s zijn niet van de lucht en we vieren de maaltijd van de Heer in dit nieuwe, onvergankelijke licht! De vredegroet klinkt: de Heer is waarlijk opgestaan! Hij is waarlijk verrezen!

Eerste paasdag – 31 maart
Onze vreugde kent geen grenzen en we kunnen niet ophouden met zingen! Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven! Tot Pinksteren vieren we vijftig dagen Pasen met de brandende paaskaars, in het wit gekleed, ter maaltijd van het Lam gereed. Christus is ons licht en ons leven, voor nu en tot in eeuwigheid.