Wijding en intronisatie. Wat een mooi feest!

Afgelopen dagen waren voor iedereen in de parochie en tot ver daarbuiten, voor parochianen, gastleden, vrienden, belangstellenden, en ieder die met ons meeleeft vol van de wijding en intronisatie van Mgr. Bernd Wallet, door de Google vertaalmachines al verhaspeld tot Barend Theodoor Portemonnee.

Lees hier het uitgebreide verslag van de wijding in Deventer, en hier het verslag van de intronisatie in onze kathedraal.

Zowel kanunnik Marieke Ridder als aartsbisschop Bernd spraken mooie woorden tijdens de wijding en de intronisatie. U kunt hier hun beider preken nog eens nalezen.

Dagblad De Stentor en RTV Utrecht besteedden er ook aandacht aan.

Als u de livestreams nog eens terug wilt zien, vindt u hier de links ernaartoe.
Wij wensen Mgr. Wallet Gods rijke zegen bij zijn werk!